Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania

Maswali Yaulizwayo Mara kwa Mara

Kuwasiliana na Katibu wa Tume andika kupitia

Katibu Mtendaji,

S.L.P 1718, Dodoma. au

Barua Pepe: lrct@lrct.go.tz

Kufanya mapitio ya Sheria zote za Tanzania Bara na Kuelimisha Umma