Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania

Miradi Inayoendelea

Tathmini ya Mfumo wa Sheria zinzosimamia Usafiri Ardhini nchini


Madhumuni ya tathmini hii ni kubainisha changamoto zinazokabili utekelezaji wa sheria zinazosimamia sekta ya Usafiri Ardhini ili kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuboresha utekelezaji wake kwa lengo la kufikia madhumuni yaliyokusudiwa.