Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania

Miradi Inayoendelea

Tathmini ya Mfumo wa Sheria zinazosimamia Usafiri kwa njia ya Maji


Madhumuni ya Tathmini hii ni kubainisha mafanikio na changamoto zinazokabili utekelezaji wa sheria zinazosimamia Usafiri wa Majini ili kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuboresha utekelezaji wake kwa lengo la kufikia madhumuni yaliyokusudiwa